Privacy policy

更新信息 09/08/2022

การขอออกใบกำกับภาษี 

  • หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านออก " ใบกำกับภาษี " กรุณาแจ้งทางร้านผ่านทางไลน์ @gambol หลังจากที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้วทันที