ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

最新のアップデート 19/09/2019

お支払方法

Pay with CREDIT / DEBIT card

Pay with CREDIT / DEBIT card

Pay at Counter Service

Pay at Counter Service

Accept payment by Rabbit LINE Pay

Accept payment by Rabbit LINE Pay

銀行振込

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
口座番号: ถนนพระราม2 ( ไม่รับโอน TrueMoney Wallet )
支店: บจก.บิ้๊กสตาร์
名義: 0423363932

送料

Albania [ Albania ] Albania

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、14 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 3 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,950.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 6 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,650.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 9 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,350.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 4,050.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
 • Algeria [ Algeria ] Algeria

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、14 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,400.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 3 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,780.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,160.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 6 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,540.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,920.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 9 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,680.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 4,060.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
 • Greece [ Greece ] Greece

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、14 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,380.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 3 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,680.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,980.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 6 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,280.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,580.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 9 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,880.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,180.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,480.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 12 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
 • ขนส่ง Alpha Fast [ Thailand ] Thailand

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、5 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 2 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 6 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 8 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • ปลายทางจังหวัดอื่นๆ จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย [ Thailand ] Thailand

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、5 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 2 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 6 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 8 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • abroad ( ต่างประเทศ ) [ 世界のその他 ] 世界のその他

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - ご注文受付後、14 日でお届けします。

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,800.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 5 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
 • ご注文キャンセルについて

  ご注文キャンセルについて

  ご注文キャンセルについて

  お客様のご注文は 1 日間以内にお支払しなければ自動的にキャンセルします。