ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 20/05/2022

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

QR PAYMENT through GB Prime Pay

QR PAYMENT through GB Prime Pay

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
ສາຂາ: ถนนพระรามที่ 2 ( ไม่รับโอน TrueMoney Wallet )
ຊື່ບັນຊີ: บจก.บิ้๊กสตาร์ อีคอมเมิร์ช
ໝາຍເລກບັນຊີ: 7111079891

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

Argentina [ Argentina ] Argentina

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 2,150.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,800.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 3,450.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 4,100.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 4,750.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 5,400.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 6,100.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Australia [ Australia ] Australia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 21 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,580.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,960.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,340.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,720.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,100.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,480.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 3,860.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Austria [ Austria ] Austria

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,450.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,800.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,150.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,850.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,200.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,550.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Belgium [ Belgium ] Belgium

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,750.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Bhutan [ Bhutan ] Bhutan

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,120.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,340.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 1,560.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,780.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 2,220.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 2,440.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Brazil [ Brazil ] Brazil

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 13 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 2,100.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 3,300.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 3,900.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 5,100.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 5,700.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Bulgaria [ Bulgaria ] Bulgaria

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,480.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,860.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,240.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,620.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,380.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,760.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • China [ China ] China

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,040.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,180.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 1,320.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,460.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,600.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 1,740.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 1,880.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Croatia [ Croatia (Hrvatska) ] Croatia (Hrvatska)

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 950.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Czech Republic [ Czech Republic ] Czech Republic

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 950.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Denmark [ Denmark ] Denmark

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,080.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,430.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 1,780.00
 • Between 5 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,130.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,480.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,830.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,180.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,530.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Estonia [ Estonia ] Estonia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,480.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,860.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,240.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,620.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,380.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,760.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Finland [ Finland ] Finland

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,750.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Flash Express [ Thailand ] Thailand

  Total price-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 3 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to (฿) 499.00 Delivery fee (฿) 50.00
 • More than (฿) 499.00Delivery fee (฿) 0.00
 • Flash Express ( พื้นที่ห่างไกล ) [ Thailand ] Thailand

  Total price-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 3 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to (฿) 1.00 Delivery fee (฿) 100.00
 • More than (฿) 1.00Delivery fee (฿) 100.00
 • Flash Express (พื้นที่ห่างไกล - เก็บเงินปลายทาง) [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 3 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 2 item(s) Delivery fee (฿) 100.00
 • More than 2 item(s)Delivery fee (฿) 100.00
 • Flash Express (เก็บเงินปลายทาง) [ Thailand ] Thailand

  Total price-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 3 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to (฿) 499.00 Delivery fee (฿) 50.00
 • More than (฿) 499.00Delivery fee (฿) 0.00
 • Germany [ Germany ] Germany

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 21 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 3,750.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Indonesia [ Indonesia ] Indonesia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 21 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 800.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 960.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,120.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 1,280.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,440.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,600.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 1,760.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 1,920.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • New Zweland [ New Zealand ] New Zealand

  Per item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 3 ວັນທຳການ

 • First 2 item(s) Delivery fee (฿) 2,000.00 per item(s)
 • More than 2 item(s)Delivery fee (฿) 2,999.00 per item(s)
 • Norway [ Norway ] Norway

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 21 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 950.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Pakistan [ Pakistan ] Pakistan

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,230.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 2,580.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 2,930.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 3,280.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 3,630.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 3,980.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 4,330.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 4,680.00
 • More than 8 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • Singapore [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 700.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 800.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 1,400.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Sweden [ Sweden ] Sweden

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 15 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,300.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 3 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,350.00
 • Between 6 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 3,050.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,400.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,750.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 4,100.00
 • More than 12 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • United States [ United States ] United States

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 21 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,150.00
 • Between 2 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 1,650.00
 • Between 4 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 2,150.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 2,650.00
 • Between 7 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 3,150.00
 • Between 9 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,650.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 4,150.00
 • Between 12 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 4,650.00
 • More than 13 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 7 ວັນ