คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 7 คน

คุณภาพของสินค้า
9.14
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
8.21
การบริการ/อัธยาศัย
8.57
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.14

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 6/9
จำนวนลูกค้า Lv 7/9

เลือกภาษา